Aliment ecològic

ALIMENT CERTIFICAT

La producció agrària ecològica, denominada també biològica o orgànica, és un sistema de producció i elaboració de productes agraris naturals.  L'objectiu principal és l'obtenció d'aliments de màxima qualitat.

 

Les tècniques utilitzades en la producció agrària ecològica son respectuoses amb el medi ambient i amb les persones  perquè restringeix l'ús de productes químics de síntesi ( hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.) Per tant, els productes agraris ecològics no contenen residus d'aquestes substàncies.

La certificació és necessària per tal de garantir que el sistema de producció ecològic dels aliments arribi al consumidor amb les màximes garanties. Per això, el Consell català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) realitza controls exhaustius als operadors mitjançant auditories dels sistemes de producció i elaboració i pren mostres dels productes per ser analitzats.  D'aquesta manera es garanteix que els productes no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics.

Aquests segells identifiquen els aliments BIO.

CCPAE-segell-producte_CMYK.jpg

ES- ECO - 019 - CT