Raons per consumir ecològic

encara no ho tens clar?

Les raons personals.

Consumir productes ecològics és recuperar el gust original, assaborir aliments amb més sabor, més color i més textura.

Són productes saludables que es conserven millor i estan lliures de residus tòxics, imprescindibles per a gaudir d’una bona salut.

Les raons familiars.

Els productes ecològics són assimilats pel nostre organisme sense alterar les seves funcions metabòliques. La traçabilitat, mitjançant un Reglament Europeu, està assegurada des de la terra fins la nostra taula per afermar la tranquil·litat del consumidor.

Consumint productes provinents de l’AE (Agricultura Ecològica) aconseguim una alimentació saludable, contribuïm a conservar el paisatge, protegim les muntanyes amb el bestiar que hi pastura, perpetuem els camps de conreu i emparem un ric ecosistema que ens és beneficiós a tots.

Les raons medi-ambientals.

En l’AE, les plantes creixen més sanes, es desenvolupen al seu ritme conservant tots els seus elements. Al cultivar els productes en terres equilibrades amb fertilitzants naturals, els aliments són més nutritius, més rics en vitamines, minerals, antioxidants, hidrats de carboni i proteïnes.

Respectar el medi-ambient és la nostra prioritat. Evitem la contaminació de la terra, de l’aigua i de l’aire, respectem la fauna que ens envolta i la flora per combatre l’efecte hivernacle, estalviem energia, l’AE a més, preserva les llavors de futur impedint la desaparició de varietats de gran valor nutritiu i no menys important, cultural. Una manera de fer ja necessària per poder gaudir a llarg termini del nostre planeta.

Les raons globals.

Diferents estudis han demostrat que no és imprescindible l’incorporació de substàncies artificials en el cultiu de producció d’aliments, ni per la seva conservació posterior.

No necessitem buscar productes fora de temporada per completar les nostres necessitats nutricionals si mantenim una dieta equilibrada.

Consumir productes ecològics i de proximitat fem del nostre país un territori ric en tots els aspectes.

S’han dut  a terme altres estudis que demostren la relació entre pesticides i certes patologies com el càncer, les al·lèrgies i l’asma. Per això en AE no se n’utilitza.

La utilització de químics té un alt cost addicional a la societat. Nosaltres creiem que és incalculable. Per això preferim pagar un preu just pels aliments que consumim i deixar de contribuir en la continuïtat del ‘fals barat’.

En AE no s’utilitza OGM (organismes modificats genèticament) – plantes, animals, bactèries i virus en els quals s’han introduït artificialment un o més gens per tal de modificar-ne el seu origen- El cultiu d’OGM pot tenir i ja té conseqüències devastadores.

 

 

LA NOSTRA MANERA DE FER

Després d’una breu passejada per les raons de consumir ecològic, us en farem cinc cèntims de com treballem.

 

Cada any en els diferents camps del Mas hi sembrem diversos cultius, unes parcel·les són sembrades amb cereals, unes altres amb farratges, algunes amb tubèrculs, lleguminoses i una part passa l’any en repòs.

Cada fi de cicle, es canvia el cultiu per tal d’ajudar a la terra a mantenir el seu equilibri, el seu PH natural, mantenint-la així saludable. Cada cultiu aporta propietats diverses als nostres camps.

Al Mas també mantenim les arbredes, parets naturals i marges per conservar-ne la fauna. Ja que molts depredadors naturals de les plagues hi habiten i formen part d’un ric micro-ecosistema.

Comptem amb pastures que són consumides per la nostra ramaderia, la que ens proporciona els fems que al cap d’un any utilitzarem per fertilitzar els camps de conreu.

Com herència generacional continuem amb la Raça Bruna dels Pirineus, una raça molt adaptada al territori i que és vulnerable a l’extinció. Els animals que viuen a la finca no prenen cap tipus de medicació per augmentar la producció. Crien, alleten i viuen al seu ritme.

Al mateix Mas proporcionem tot el què mengen les vaques, farratges, fenc i palla. A l’estiu pugen a gaudir de les pastures de muntanya. 

Una part del què recol·lectem és conservat per sembrar posteriorment, una part per consumir els animals i una altre part per a la venda. La patata forma part del nostre cultiu que és el fruit de molts anys de treball i l'experiència acumulada de generacions. Un producte cultivat amb molta estima.